+7 (963) 26-444-55, +7 (902) 973-09-70
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 5 Г
sodrugestvo.kr@mail.ru

Миграционный центр "Содружество" г. Красноярск

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 5 Г

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРААНДАРЫ Бир гана «Содружество» миграция центри сиздерге документтерди даярдап жана тактап берүү боюнча төмөнкү кызматын сунуш кылат

-учет жана регистрация;

-жумушка орношууга уруксат алуу, жумушука орноштуруу;

-документтердин жана печаттардын бардык түрлөрүн орус тилге которуу жана нотариустан откоруу;

-3-жылдык мезгилге жашоого уруксаат алуу;

-5-жыл жашоо;

-Россиянын гражданствосуна өтүү.

Россия граждандуулугун алуу менен Сиз РФ гражданынын укуктарына толугу менен ээ болуп:

* журуу-туруу эркиндигине;

* эмгек укугуна;

* РФ социалдык-юридикалык коргоосуна,

Ошону менен бирге: Россия Федерациясынын аймагында жашоонун легалдуулугуна байланышкан проблемалардан айрыласыз

* Жана комнаталар регистрациясы менен иражага берилет!

* Орууканадан откоруп медицина справкаларын алып беруу кызматын сунуш кылабыз!